¡Llàmans!

Tràmit obligatori per a les famílies nombroses de categoria especial per renda

FANUCOVA ens passa aquesta informació.

Les famílies nombroses amb quatre fills que ostentin la categoria especial per renda baixa han de presentar una declaració responsable d' Ingressos de la Família Nombrosa en el primer trimestre de cada any per mantenir aquesta categoria. La presentació de la "Declaració Responsable d'Ingressos de la Família Nombrosa" és un TRÀMIT OBLIGATORI establert per la Generalitat, podent comportar la seva no presentació la pèrdua de la categoria Especial.

Un cop presentada, en cas que els ingressos econòmics superin el llindar establert per ser reconegut com a família nombrosa de categoria Especial, l' organisme competent podrà, d' ofici, procedir a renovar el títol en vigor d' acord amb les condicions econòmiques de la família nombrosa, amb la categoria que correspongui.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Des de l' 1 de gener fins al 31 de març de cada any.

QUINA DOCUMENTACIÓ S'HA DE PRESENTAR?

Únicament el formulari corresponent degudament emplenat.

Formulari: DECLARACIÓ RESPONSABLE D' INGRESSOS FAMÍLIA NOMBROSA

COM PRESENTAR-LO?

Es pot fer presencialment o telemàticament. La Generalitat recomana fer-ho de manera telemàtica. AQUÍ

PRESENCIALMENT

Primer has de sol·licitar cita prèvia a l'adreça territorial de la teva província trucant al 012 o a través dels següents enllaços.

_Cita prèvia a Alacant aquí

També pots fer-ho sol·licitant cita prèvia en qualsevol d'aquestes oficines PROP o en els registres dels ajuntaments col·laboradors. O a través de qualsevol oficina de correus.

TELEMÀTICAMENT

La declaració es presenta per via electrònica a la Seu Electrònica de la Generalitat. Mitjançant aquest tràmit genèric a l' espera d' habilitar-ne un d' específic. Es pot presentar electrònicament mitjançant un tràmit genèric que us deixem en el següent enllaç: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DEC_RESP_FAMNUM&version=1&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=21214

Font: https://www.familiasnumerosascv.org

Deixa un comentari