¡Llàmans!

El compromís d'ASFANA amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030

L'Associació de Famílies Nombroses, ASFANA, entitat sense ànim de lucre, que treballa en la defensa dels drets i interessos de les famílies nombroses està fermament compromesa amb l'Agenda 2030 i amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de Nacions Unides, particularment amb aquells relacionats amb les activitats principals de l' organització.
El compliment dels ODS està a més relacionat amb la implementació dels deu principis del Pacte Mundial per a entitats del tercer sector, ja que ambdós marcs són transversals per tal que persegueixen: construir societats i organitzacions més sostenibles.
El nostre compromís s'estén a tots els grups d'interès i al llarg de la nostra cadena de valor: membres de la junta directiva, personal professional, persones beneficiàries i/o associades, col·laboradors/es i proveïdors amb els quals treballem.

En el present informe es recullen aquells ODS vinculats a la nostra estratègia de l' organització:


ODS 1: Fi a la pobresa:

ASFANA treballa per eradicar la pobresa entre les persones membres de famílies nombroses i impulsant la igualtat d'oportunitats
➢ Informant i assessorant dels beneficis als quals tenen dret
➢ Impulsant acords en el marc del PLA+FAMÍLIA, amb empreses i comerços, establint descomptes i avantatges en els seus productes i serveis
➢ Participant en iniciatives solidàries i integrant-se en diversos Consells de Benestar Social.
➢ Contactes amb les entitats del tercer sector, administració pública i altres organismes públics i privats per a la defensa dels drets, reivindicacions i desenvolupar propostes en benefici de les famílies nombroses.
➢ Promocionant l'associacionisme a través dels seus canals de comunicació i organitzant jornades i activitats.
➢ Impulsant el lleure i cultura accessible amb preus reduïts


ODS 2: Fam zero


➢ Informant i assessorant dels beneficis als quals tenen dret
➢ A través del seu Banc d'Aliments propi i participant en d'altres.

Carta

Deixa un comentari