¡Llàmans!

Un terç de les famílies nombroses viu amb menys de 2.000 euros i a 7 de cada 10 els costa arribar a final de mes

Segons un estudi de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses sobre les llars amb 3 o més fills, basat en més de 1.800 enquestes a tot Espanya, de les quals 331 són famílies associades a qualsevol de les cinc associacions integrades a FANUCOVA (ASAFAN, FANUCAS, ASFANA, AVAFAM i MAS DOS)

Tenir 3 o més fills i uns ingressos que no superen els 2.000 euros suposa tenir dificultats per arribar a final de mes o haver de retallar despeses per poder-ho fer. Així ho revela l'Estudi de les Famílies Nombroses a Espanya, elaborat per la Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN), amb enquestes a més de 1.800 famílies nombroses de diferents punts d'Espanya, que posa de manifest que una gran majoria de famílies nombroses es veu obligada a fer números i "tirar" d'estalvis propis o aliens, per poder cobrir totes les seves necessitats.

En concret, segons l'estudi, realitzat amb el suport del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, els problemes per acabar el mes afecten 7 de cada 10 famílies nombroses, un 73%, entre les quals es troben les que afirmen directament que "tenen dificultats per arribar a final de mes" (31,7%), les que han de reduir el seu pressupost, retallant d'aquí o allà, que suposen un 24,5%, les que han de recórrer a estalvis o fins i tot demanar un préstec, un 12,2%, i un petit grup de famílies que compta amb un matalàs per cobrir despeses: l'ajuda d'un familiar (4%) o d'una ONG (0,7%).

La situació té a veure amb el nivell d'ingressos d'aquestes llars, compostos per una mitjana de 5 persones i en les quals majoritàriament entren dos sous (66%). La forquilla en què es mouen més famílies és la d'ingressos d'entre 2.500 i 3.500 euros, que perceben un 22,6% de les famílies, seguida de la d'entre 2.000 i 2.500 euros, que tenen un 17% d'aquestes llars. Davant d'ells, gairebé un terç de les famílies, un 29,9% viu amb menys de 2.000 euros al mes, quantitat amb la qual ha de cobrir les despeses bàsiques d'alimentació, higiene, vestimenta, educació, salut, transport, etc., més habitatge i subministraments bàsics com la llum, el gas, l'aigua, etc. Precisament sobre aquest capítol, atesa la contínua pujada de preus que aquests béns han experimentat, les famílies demanen descomptes en aquests subministraments bàsics, considerant que aquesta mesura seria la segona més important per a la seva llar per darrere d' augmentar la quantia dels ajuts per fill.

Complement d' ajuda a la infància

Sobre aquest tipus d'ajudes -per fill-, només un 13,4% dels enquestats s'està beneficiant del nou complement per a infància, i dels que la reben, gairebé la meitat ja venia rebent l'antiga prestació per fill. Dels que no han percebut aquesta "renda criança", un 32,5% assegura que ha estat per superar el llindar de renda, un altre 32% assegura no conèixer bé aquesta ajuda i un 15,6% reconeix no haver-la demanat.

La majoria de les famílies considera que és una mesura amb "molta" o "bastant" utilitat (47,8%), tot i que un 42,4% valora "poc" aquesta ajuda. Sí que hi ha més unitat de criteri a l'hora de plantejar com millorar el complement: un 63,5% de les famílies nombroses considera que s'hauria d'ampliar el llindar de renda i patrimoni, i un 22,8% demana que se simplifiqui el tràmit perquè sigui més senzill accedir a l'ajuda.

Qüestió econòmica i fills

L'econòmic està innegablement unit als fills, una decisió en la qual intervenen molts factors, però el monetari és un gran condicionant. Segons l'enquesta, més de la meitat de les famílies nombroses, el 51,9% afirma que li hauria agradat tenir més fills i un 42,4% assegura que no ho ha fet per raons econòmiques, un 24,3% apunta "altres motius" sense especificar i un 13,5% per temes de conciliació.

Les famílies nombroses se senten una mica "bitxos rars" en la societat, que creuen que els miren amb estranyesa i sense comprendre'ls per tenir tants fills. Així ho afirmen el 73,5% de les famílies, només un 5,8% creu que els altres senten enveja de la seva situació familiar, "més divertida i gratificant" i entre mitjanes hi ha un percentatge de famílies que "no saben" (14%) o creuen que la societat els percep "amb davallada per tenir una família gran" (6,7%).

"Compartir i ser solidaris"

Al marge del que pensin els altres, les famílies nombroses tenen clars els avantatges, els valors positius que emanen d'aquest tipus de llars. En el cas dels seus fills, el 47,4% creuen que el més important és que els ajuda a desenvolupar la capacitat de compartir, el 29,5% destaca "la cura mutu" i un 27,1% considera que ser família nombrosa els afavoreix a l'hora d'ajudar els altres.

Ocupació: salari i estabilitat laboral

L'estudi, elaborat a partir de més de 1.800 enquestes a famílies de tot Espanya, aporta informació sobre altres molts aspectes de la vida de les famílies nombroses, com l'ocupació i la conciliació. Aquesta última continua sent una qüestió molt important per a aquestes llars, però potser ha descendit en l'escala de qüestions de més valor al voltant d'una ocupació: avui dia, el salari i l'estabilitat laboral són la prioritat (totes dues amb un 4,2 sobre 6) seguits de la conciliació (3,8) i les mesures de suport als fills (3,2).

No obstant això, aquesta valoració canvia en funció de si responen homes o dones, ja que aquestes, mares de família nombrosa, sí que consideren la conciliació important i la situen per davant del salari. Així, per a elles les dues qüestions més importants en una ocupació són l'estabilitat (28,3%) i poder compaginar treball i família (24,6%), mentre que el salari ocupa la tercera posició (20,9%). En el cas dels pares, prioritzen estabilitat (32,3%) i salari (30,2%), deixant la conciliació en tercer lloc (12,9%).

Com són les famílies nombroses?

L'estudi, que elabora cada any la FEFN, recull també dades sobre el perfil econòmic i social d'aquestes famílies amb la idea d'elaborar la radiografia del col·lectiu per conèixer millor la seva realitat i necessitats. L'objectiu de la Federació de Famílies Nombroses és "saber com són aquestes llars, com viuen i quines dificultats tenen en el seu dia a dia, perquè així podem saber quines mesures caldria impulsar i podem enfocar cap a elles el treball que fem amb les administracions públiques", explica el president de la FEFN, José Manuel Trigo, qui destaca que "és molt important conèixer bé aquestes llars perquè sovint es té una imatge distorsionada de la realitat, per exemple en temes econòmics, que ja es veu que no són com es pensa. Les famílies nombroses no són riques ni viuen en mansionsAquest estudi ajuda a conèixer-les i amb això s'entenen les demandes que fem".

Nombre de fills. L'estudi revela que una gran majoria de famílies nombroses (66%) són de 3 fills, i aquests estan en edat escolar, ja que la mitjana del major és de 15 anys. Els segueixen en mida les famílies de 4 fills, que són 16,1% i les de 2 fills, que sumen un 7,6%. Les famílies més grans són minoria, les de 6 o més fills suposen només el 4,8% del total de famílies.

Reconstituïdes i monoparentals. Sobre la composició familiar, hi ha un 11,4% de famílies nombroses reconstituïdes, les que aporten fills de relacions anteriors, i un 6,5% que són monoparentals. Un 1,6% dels enquestats és vidu o vídua i un 1,3% és família d'acollida.

Parts múltiples. Pel que fa als parts múltiples, aquesta circumstància és molt present: un 16,8% ha tingut un part múltiple, sent un 15,9% de bessons o melliços i un 0,9% de triliços o més. També la discapacitat està molt present en les famílies nombroses, en concret en un 20,7% d'aquestes llars: en el 67,5% dels casos per un fill, en un 24,5% per un dels pares i en un 7,7% per pares i fills.

Immigrants. A més, un 6,4% de les famílies nombroses està formada per immigrants, la majoria d'ells, procedeixen d'Amèrica del Sud, amb un 2,8%, enfront de l'1,9% d'Europa i 1,7% d'altres llocs del món, i són ciutadans assentats a Espanya, on porten residint de mitjana 13 anys.

Formació i ocupació. Els pares i mares de família nombrosa tenen majoritàriament formació universitària (56,2%) i només un 8,7% té estudis primaris. El 41,6% treballa en el sector privat i un 25,8% en el sector públic i un 9,7% és autònom. Un altre 9% de pares i mares de família nombrosa és a l'atur i també hi ha un 10,4% que es dedica a fer feina domèstica no remunerada.

Habitatge. Pel que fa a l'habitatge, les famílies nombroses habiten majoritàriament en cases de 75 a 100 m2 (33%) i entre 100 i 150m2 (32%), i la majoria està pagant hipoteca (59%).

Font: www.familiasnumerosascv.org

Foto: www.familiasnumerosascv.org

Deixa un comentari