¡Llàmans!

Famílies Nombroses denuncia que el nou Reial Decret d'Empleats de Llar resta suports a la conciliació a les llars amb més fills

Compartim aquest article dels nostres companys de FANUCOVA:

FANUCOVA al costat de la seva Federació Espanyola de Famílies Nombroses (FEFN) volen mostrar la seva preocupació pel retrocés que pot suposar per a les famílies nombroses la nova normativa que regula el treball dels empleats de llar, en modificar-se el dret a la bonificació en les quotes de la Seguretat Social que tenen fins ara aquestes famílies.

Aquesta bonificació està recollida en la Llei 40/2003 de Protecció a les Famílies Nombroses, i suposa que aquestes famílies poden aplicar-se una reducció del 45% en les cotitzacions a la Seguretat Social en contractar un "cuidador", una persona per donar suport en les tasques de cura familiar de la llar.

La FEFN recorda que aquest dret es va plantejar com a mesura de protecció social i econòmica a les famílies nombroses, considerant que, en tenir més fills, tenen més necessitats de conciliació i, per tant, necessiten mesures que els donin suport en aquest sentit. "Amb la deducció en les cotitzacions es facilita la contractació de personal domèstic de suport, especialment important en llars amb molts membres, una consideració que, no obstant això, no ha tingut en compte ara el Govern, que ha decidit retallar aquest dret per a les famílies que més ho necessiten i que, a més, són les que fan una aportació especial a la societat", explica el president de la FEFN, José Manuel Trigo.

Requisits pendents

Fins ara, la bonificació s'aplica a les famílies nombroses de categoria especial (a partir de 5 fills) que contractin una persona per treballar a la seva llar i també a les de categoria general (fins a 4 fills), sempre que compleixin el requisit que els dos progenitors treballin fora de casa. El nou Reial decret, aprovat el passat 6 de setembre pel Govern, elimina aquest dret, per a les noves contractacions (a partir de l'1 d'abril de 2023), tal com ho recull la Llei de Famílies Nombroses, deixant-lo subjecte al al al seu en els termes i condicions que s' estableixin reglamentàriament", segons dicta la Disposició Addicional Primera.

Pendent que es defineixin aquestes condicions, FANUCOVA i la FEFN avancen que serà un error eliminar o limitar la bonificació a les famílies nombroses perquè suposa un "retrocés en les polítiques de conciliació tan necessàries per a les famílies amb fills", explica José Manuel Trigo, qui destaca que "aquestes bonificacions suposen un suport important per a moltes famílies i en particular per a moltes dones a l'hora de poder compaginar la maternitat amb l'ocupació".

Des de la FEFN adverteixen que aquest tipus de decisions no contribueixen a modificar la tendència actual de l'hivern demogràfic, ja que "s'eliminen mesures de suport a les famílies amb més fills en qüestions que són fonamentals per al seu dia a dia. Sobretot, per a les famílies nombroses de categoria especial, que són les que més necessitats de conciliació tenen i sovint viuen amb una única font d'ingressos", destaca José Manuel Trigo.

Sobre això FANUCOVA i la FEFN temen també que aquest canvi es tradueixi en una reducció de les contractacions d' empleats de llar, que suposi un augment de l' economia submergida i la precarietat laboral, la qual cosa anirà en perjudici dels propis empleats domèstics als quals es vol protegir mitjançant la nova regulació.

Règim transitori

Les modificacions introduïdes en el Reial decret aprovat al setembre afectaran les noves contractacions, si bé s' ha establert un règim transitori de manteniment dels beneficis que tinguessin les famílies nombroses per contractes anteriors. Així, la Disposició Transitòria Tercera estableix que "les bonificacions per la contractació de cuidadors en famílies nombroses que s'estiguessin aplicant l'1 d'abril de 2023, en els termes previstos en l'article 9 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, mantindran la seva vigència fins a la data d'efectes de la baixa dels cuidadors que donin dret a les mateixes en el Règim General de la Seguretat Social".

Deixa un comentari